Ecorus en Aldel creëren nieuwe energiehub

Ecorus ondertekende eind 2019 een overeenkomst voor het plaatsen van 20 MegaWatt aan zonnepanelen op en naast de productiehallen van aluminiumproducent Aldel in Farmsum. Inmiddels hebben beide bedrijven de handen ineengeslagen bij het zetten van een volgende stap: het aanleggen van een microgrid dat is gekoppeld aan de fabriek van Aldel. Daardoor kunnen twee nabijgelegen nieuwe zonne-energieprojecten worden gerealiseerd die nu vastlopen door netcongestie. Ecorus speelt een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de relevante marktpartijen en het vormgeven van deze innovatieve oplossing in een gebied waar netcongestie de energietransitie remt. ‘Dit is een mooi voorbeeld van de industrie als katalysator van de energietransitie; een business case die anderen kan inspireren soortgelijke projecten op te pakken.’

Aldel is de enige grote resterende aluminiumsmelterij in ons land. Het bedrijf zat lang in zwaar weer, mede door de wereldwijde overproductie van aluminium en hoge energieprijzen. In 2013 viel de productie zelfs volledig stil, en ook in de jaren daarna bleef het moeizaam. Sinds de overname van Aldel door een nieuwe Amerikaanse investeerder in 2017 is de Schwung echter helemaal terug.

Green future

‘Grote ondernemingen in de maakindustrie waren lange tijd weinig populair in Nederland’, aldus Eric Wildschut, CFO van Aldel. “ We zouden ons geld gaan verdienen als diensteneconomie. Wanneer die grote milieuvervuilers en energieverslinders zouden verdwijnen was dat geen verlies. Nu wordt de toegevoegde waarde van de maakindustrie weer gezien. Tegelijkertijd blijft verduurzaming een belangrijke opgave voor bedrijven die relevant willen blijven. Daarom werkt Aldel aan een groene toekomst. We zetten in ons 10-jarenplan – The green future of transport & energy – onder andere in op het recyclen van aluminium, het hergebruik van warmte, het afvangen van CO2 en het gebruiken van elektrische voertuigen. De samenwerking met Ecorus, bijvoorbeeld bij het bouwen van een zonnecentrale op ons dak, past naadloos in deze strategie.”

Virtuele batterij

Aldel draait 24/7. De productie zit alweer op 80 procent. Is halverwege 2021 de maximum capaciteit bereikt, dan verbruikt het bedrijf zo’n 200 MegaWatt aan elektriciteit. Die enorme vraag en de directe aansluiting op het hoogspanningsnet van Tennet zet de smelter in door te fungeren als een virtuele batterij. Is er een overschot aan wind en zonne-energie dan neemt Aldel veel elektriciteit af. Waait de wind niet en schijnt de zon niet, dan regelt Aldel het elektriciteitsverbruik terug.  In het meest extreme geval wordt zelfs de volledige fabriek tijdelijk uitgeschakeld. Door deze flexibilisering van de energieopname compenseert Aldel als het ware de onrust van de opwek door zon en wind. Aldel draagt zo veel bij aan het in balans houden van het net.  Daardoor wordt zelfs de plaatsing van nog meer zonne- en windenergie mogelijk. –Aldel is daarmee een belangrijke maar wel onzichtbare speler in de energietransitie. Aldel maakt dus eigenlijk twee producten: aluminium en netstabiliteit.