13 jan. 2023

-  Persbericht

Stek Wonen kiest Ecorus om hele woningvoorraad te voorzien van zonnestroom

Stek Wonen, heeft Ecorus gekozen om de komende jaren haar hele woningvoorraad te verduurzamen met zonnestroom. Per jaar gaat het om 500 woningen. Voor de bouw van de installaties en het onderhoud ervan tekende Hans Al, directeur-bestuurder Stek de samenwerkingsovereenkomst met Sander van der Laan, directeur Ecorus Home.

“In deze tijd dat de energieprijzen de pan uit rijzen, vinden we het geweldig om de huurders van Stek te helpen met het verduurzamen van hun woningen. We vinden dat iedereen moet kunnen genieten van de voordelen die zonne-energie biedt.”  Sander van der Laan, directeur Ecorus Home.

Een 8 voor huurderstevredenheid

Onderscheidend in het plan van aanpak om huurders enthousiast te maken voor het zonnestroomproject is de nadruk op het persoonlijke contact in de wervingscampagne. We zetten verschillende communicatiemiddelen in, uitgevoerd in de huisstijl en aansluitend op het taalgebruik van STEK. Ook wordt per wijk samen met STEK de beste aanpak bepaald. Zo wordt een wijk waar veel senioren wonen een informatiebijeenkomst erg gewaardeerd, terwijl dit minder noodzakelijk is wanneer er meer (jonge) gezinnen in een wijk wonen. Aan STEK is de belofte gedaan om voor een 8 te gaan qua huurderstevredenheid.

“Mooi om te zien dat Ecorus de tevredenheid van huurders heel serieus aanpak; het streven naar 100% blije Stek-huurders spreekt ons natuurlijk enorm aan. Het omvat het hele pakket van werving tot en met de installatie van de zonnestroominstallatie.” Hans Al, directeur-bestuurder Stek Wonen

Meertalige klantenservice

Wanneer de zonnestroom-installatie is aangesloten, dan neemt de monteur alles haarfijn door met de huurder. Ook laat hij een handige informatiefolder achter en plakt een sticker op de installatie met het storingsnummer. Na installatie ontvangt de huurder automatisch een e-mail met een klanttevredenheidsonderzoek. Heeft de huurder vragen? Dan kan zij dagelijks terecht bij de ervaren klantenservice. De huurder krijgt dan een vriendelijke en oplossingsgerichte medewerker aan de lijn die heldere antwoorden in meerdere talen kan geven.

stek wonen ecorus

Stek Wonen kiest Ecorus om hele woningvoorraad te voorzien van zonnestroom

Meer nieuwsberichten

29 jan. 2023
-  Nieuwsbericht
Betrouwbaarheid op het gebied van levering, installatiecapaciteit en advies richting woningcorporaties?
28 jan. 2023
-  Huurder in het zonnetje
“De installateur was erg vriendelijk, herkenbaar en legde goed uit wat hij ging doen”
04 jan. 2023
-  Persbericht
Van der Valk en Ecorus starten landelijke uitrol zonnestroom
01 dec. 2022
-  Persbericht
Nieuwe kweekvijver met technisch talenten voor installatiebedrijven

Vrijblijvend
advies op maat .

Verduurzamen willen wij allemaal, maar wat is de juiste stap om direct te verduurzamen? Maak een afspraak met een van onze solar adviseur voor een advies op maat. Geheel vrijblijvend.