Investeren in zonne-energie. Een duurzame toekomst.

Na hout, steenkool en olie, is zonne-energie de nieuwe duurzame energiebron van de volgende generatie. Zonne-energie is volwassen geworden als technologie en als een concurrerende energiebron. Zonne-energie zal dan ook verder doorgroeien tot de dominante energiebron en zal de komende tien jaar de energietransitie verder versnellen. Ecorus vindt dat er nu massaal in deze nieuwe technologie moet worden geïnvesteerd en voegt samen met Patronale Solar de daad bij het woord met de oprichting van het Nationaal Zonne-energie Fonds.

Ontwikkeling van zonne-energie versnellen

Het Nationaal Zonne-energie Fonds investeert in zonne-energie projecten nadat ze ontwikkeld zijn en in de fase verkeren waarin financiering nodig is om de projecten daadwerkelijk te realiseren. Het heeft 300 miljoen euro ter beschikking om te investeren in grote Nederlandse dak- en grondprojecten. Het Nationaal Zonne-energie Fonds heeft geen financiering nodig van derde beleggers.

Zonnepark in de natuur

Groot potentieel zonne-stroomprojecten

Er zijn veel initiatieven gaande in Nederland. Zo is er momenteel ca 9 GW aan SDE+ beschikbaar, waarvan 6.7 GW groter is dan 1 MW. Het Nationaal Zonne-energie Fonds gaat de vele ontwikkelaars en initiatieven in Nederland verder helpen door middel van kennis, ervaring, know-how en goedkope financiering. Het fonds gaat daarbij lange termijn-samenwerkingen aan met professionele ontwikkelaars en biedt een snel en transparant proces. 

Buy, build & hold strategy

De markt kent menig aspirant-koper die ontwikkelde zonnestroomprojecten aankoopt om vervolgens weer door te verkopen. Het Nationaal Zonne-energie Fonds onderscheidt zich door de aangekochte projecten te realiseren en te behouden met een ‘buy, build & hold strategy’. Voor ontwikkelaars is de financiering van hun zonneparken vaak erg complex met lange doorlooptijden die veelal gepaard gaan met toenemende onzekerheid en risico’s. Dan is slagkracht gekoppeld aan specialistische markt- en materiekennis en juridische-financiële ervaring onontbeerlijk.

Contact & Advies

Advies nodig omtrent het investeren van zonne-energieprojecten? Ik sta u graag te woord.

Jochem Jansen
Investment Manager

Wij investeren in

Wij hebben solar specialisten in

Bedenken en ontwikkelen