Zonneparken van Ecorus:
verrijking van natuur met respect voor omwonenden

Voor grondeigenaren, hun adviseurs en ook andere belangengroepen die zich oriënteren op grootschalige, grondgebonden zonnestroom, zijn een aantal startvragen belangrijk. Wordt de grond verpacht of gaat men zelf investeren in het zonnepark? Hoe hoog is de subsidie? Hoe verkrijgen we de juiste vergunningen? Wat zijn de kosten voor aansluiting op het net? Maar nu de tijd van grote, kale vlakten met glinsterende zonnepanelen achter ons ligt, willen we ook de beste antwoorden op vragen als: hoe kunnen we de grond een zo natuurlijke, landelijke inpassing geven? Hoe zorgen we voor verrijking van flora en fauna? En wat is de beste manier om omwonenden enthousiast te krijgen voor het project? En hoe laten we burger mee participeren?

Pionier in zonneparken

Ecorus is de ‘one stop shop’ waar u de beste antwoorden krijgt. In ons 10-jarige historie zijn we geëvolueerd van solar pionier naar een groep van solar specialisten. We hebben alle specialismen in eigen huis die zonder ruis alle betrokkenen op een lijn brengen. Met elkaar zorgen we voor een goed renderend zonnepark waar eigenaren trots op zijn en omwonenden blij van worden.

Business case op maat

Staat u aan het begin van uw zonnestroomproject, dan ligt de basis voor het toekomstig succes in de ontwikkeling. Ecorus  levert u toegevoegde waarde door de beste business case te ontwikkelen op grond van onze kennis, ervaring en know how

We helpen met de keuze voor de juiste locatie, het verduidelijken van de netaansluiting en het verkrijgen en juridisch onderbouwen van de benodigde vergunningen. Zo kunnen onze klanten er zeker van zijn dat ze de beste resultaten krijgen voor hun zonnestroominstallatie.

Geoptimaliseerd projectproces​

Al tijdens de projectontwikkeling analyseren we een breed scala aan datascenario’s en gebruiken we onze ervaring en de gegevens uit de realisatie (EPC) en exploitatie (O&M) van honderden historische zonneprojecten.

Op deze manier zorgen we voor een gestructureerd en geoptimaliseerd projectproces. Zodoende verminderen we het risico voor onze klanten, investeerders en banken.

Turn key oplevering

Heeft u de ontwikkelingsfase afgerond en zoekt u de beste EPC’er om de zonnestroominstallatie te bouwen? Dan levert Ecorus op turn key basis de beste technische installatie. Op tijd en binnen budget. Met minimale verstoring van het proces. We bieden hoogwaardige technische kennis en onze ervaren project managers spreken de taal van de professional.

Gericht op breed draagvlak en burgerparticipatie​

Ruimte is schaars, dit betekent dat bij het nadenken over de benutting ervan er in de praktijk veel belangengroepen betrokken zijn. Met soms tegengestelde belangen. Ecorus heeft veel ervaring in het proactief betrekken van deze belangengroepen, waarbij kennis van grootschalige zonnestroomprojecten, transparantie en zorgvuldige communicatie de beproefde succesfactoren zijn. Daarnaast geeft Ecorus concrete invulling aan burgerparticipatie: de omgeving kan dan financieel participeren in het zonnepark én zo profiteren van het zonnepark.

Zonnepark in de natuur

Aandacht voor milieu en biodiversiteit

Bij het bedenken of ontwikkelen van grootschalige zonnestroomprojecten besteden we bij Ecorus ook veel aandacht aan landelijke inpassing zoals milieu en biodiversiteit. De belangrijkste effecten op de natuur hangen samen met verminderde lichtinval, ruimtegebruik en veranderingen in de waterhuishouding. De natuurwaarde van een locatie heeft te maken met de aanwezige soorten planten en dieren en of er bijzondere ecosystemen zijn. En of het bijvoorbeeld een broedgebied is voor vogels. 

Contact & Advies

Vragen of advies nodig omtrent het ontwikkelen of bouwen van uw zonnestroominstallatie? Onze Solar Adviseurs staan u graag te woord.

Benieuwd wat
uw grondoppervlakte
kan opleveren?

Zonnestroominstallaties in uw markt

Zonnepark Tholen

2019  ●  
Grondproject  ●  
NL

Zonnepark Oostindie

2019  ●  
Grondproject  ●  
NL

Zonnepark Leeksterveld

2019  ●  
Grondproject  ●  
NL
Klantverhaal-Ecorus-Zonneparken

Klantverhaal Zonnepark Heldair

''De weg was bezaaid met de spreekwoordelijke voetangels en klemmen, maar na 6 jaar doorbijten, is dan nu de weg vrij naar meer duurzame zonnestroom.''
22-06-2020  ●  
Artikel

‘Over 3 jaar heeft elk zonnepark een vorm van energieopslag’

Naarmate het percentage hernieuwbare energie groeit, krijgen we er steeds meer mee te maken: negatieve elektriciteitsprijzen en drukte op het elektriciteitsnet. De energi…
08-06-2020  ●  
Artikel

Ruimtelijke onderbouwing: belangrijke schakel in het ontwikkeltraject van een zonneweide

Steeds meer landeigenaren stellen hun grond of percelen beschikbaar aan ontwikkelaars van zonneweides. Een zonneweide levert duurzame energie op en draagt bij aan de land…
07-06-2020  ●  
Artikel

Landschappelijke inpassing van een zonneweide: hoe pak je het aan?

Eind 2019 hebben negen partijen, waaronder brancheorganisatie Holland Solar en diverse natuur- en milieugroepen, de gedragscode Zon op Land getekend. Dit initiatief tot e…