Artikel  ●  
07-02-2020

Zonnepanelen op dak of grond: huren, leasen of kopen?

Wie een aanvraag voor SDE+-subsidie wil indienen, zal eerst een haalbare businesscase moeten opstellen. Dat betekent keuzes maken. Gaat u de zonnepanelen kopen, huren of leasen? Ecorus biedt alle drie opties aan en zet de voor- en nadelen voor u op een rij.

Als de aanvraag eenmaal is gehonoreerd, hebben bedrijven alsnog drie jaar de tijd om daadwerkelijk een PV-systeem te installeren. Maar om de kans op honorering zo groot mogelijk te maken, is een goede businesscase noodzakelijk. Dat betekent dat u al in een beginstadium keuzes moet maken over onder meer omvang, ontwerp, installatie, exploitatie en eigenaarschap. Wat dat laatste betreft, biedt Ecorus drie opties aan: koop, huur of operational lease. Welke optie verdient in uw geval de voorkeur?

 

Maximaal profiteren

Op het eerste oog is de keuze eenvoudig. Wie maximaal wil profiteren van de voordelen van zonne-energie, moet kiezen voor koop. In dat geval dient u zelf te investeren in het PV-systeem, maar komt ook de subsidie als de stroomopbrengst ten gunste van uw bedrijf. Koop betekent daarnaast dat monitoring en onderhoud voor uw rekening komen, evenals alle risico’s. Ecorus kan u deze zorgen uit handen nemen in de vorm van een onderhoudscontract.

Zit u niet te wachten op de extra zorgen en verantwoordelijkheden die een PV-systeem met zich meebrengt? Dan kunt u kiezen voor huur. In dat geval neemt Ecorus de investering in het PV-systeem voor zijn rekening en ontvangt Ecorus ook de subsidie en de energieopbrengst. Ook is Ecorus verantwoordelijk voor monitoring en onderhoud. In ruil daarvoor krijgt u een aantrekkelijke vergoeding voor de huur van het dak. Bijkomend voordeel: u draagt geen enkel risico ten aanzien van het PV-systeem en de exploitatie daarvan.

 

Interessante tussenvorm

Operational lease is een interessante tussenvorm. Ook nu is het Ecorus die investeert in het PV-systeem en die verantwoordelijk is voor monitoring en onderhoud. Maar omdat de u het systeem leaset, ontvangt uw bedrijf ook de subsidie en de energieopbrengst. Het maandelijkse leasebedrag kunt u betalen uit de besparing op de energiekosten en de subsidie.

In onderstaande tabel zijn de verschillen nog eens helder uiteengezet.

Eigenaar als energieleverancier

Wie dieper inzoomt op de verschillen tussen koop, huur en lease, merkt al snel dat de keuze in veel gevallen minder eenvoudig is. Dat geldt met name voor institutionele partijen die beleggen in de vorm van een FBI (Fiscale Beleggings Instelling). Deze partijen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (belast tegen het 0-tarief), maar die status kan veranderen zodra de FBI een PV-systeem koopt of leaset en optreedt als energieleverancier. Het leveren van energie kan worden gezien als een vorm van ondernemen, waardoor het 0-tarief wellicht komt te vervallen. De opbrengsten van het PV-systeem compenseren bij lange na niet de extra belastingdruk, wat het kopen of leasen van panelen voor institutionele beleggers niet interessant maakt. Huur verdient dan de voorkeur.

Een ander voordeel van huur is de mogelijkheid om de totale huurvergoeding in één keer te ontvangen. Op die manier wordt de waardevermeerdering van het pand die de aanleg van het PV-systeem oplevert, direct liquide gemaakt. Dat stelt u in staat om de kasstroom naar voren te halen, wat soms wenselijk kan zijn. U kunt de vergoeding naar eigen inzicht besteden. Daaraan worden geen enkele voorwaarden gesteld.

 

Looptijd huur- of leasecontract

Extra aandacht verdient de vraag wat gebeurt na afloop van uw huur- of leasecontract. Een huurcontract heeft een minimale looptijd van zestien jaar, de periode waarin de subsidie wordt uitgekeerd. In overleg met Ecorus kunt u echter een langere contractduur kiezen. Na afloop kan het huurcontract worden verlengd, maar dan op basis van andere voorwaarden. Dat heeft niet alleen te maken met de resterende levensduur van het systeem, maar ook met de energieprijzen die in tussentijd zijn gestegen of gedaald. Bij operational lease kan de looptijd per leasecontract verschillen.

Voor zowel huur als lease geldt dat u het PV-systeem na afloop van het contract kunt overnemen. Bij operational lease wordt daartoe aan het eind van het leasecontract een slottermijn vastgesteld. Als de u die voldoet, is het PV-systeem uw eigendom. Doet u dat niet, dan blijft Ecorus de eigenaar. Desgewenst kan Ecorus voor de verwijdering van het systeem zorgen.

Een juridisch aandachtspunt bij het opstellen van een huur- of leasecontract is het recht van opstal op het dak. Alleen als het recht van opstal wordt gevestigd ten gunste van Ecorus, is Ecorus wettelijk gezien ook de eigenaar van het PV-systeem. Het recht van opstal is onder meer nodig voor de financiering van het PV-systeem.

 

Risico’s en aansprakelijkheid

Een laatste aandachtspunt betreft de risico’s van zonnepanelen op het dak. Als u besluit tot koop van het PV-systeem, bent u aansprakelijk voor eventuele brand of schade die veroorzaakt wordt door het PV-systeem. Die aansprakelijkheid gaat over naar Ecorus bij huur of lease van het PV-systeem.

Met Ecorus blijven deze risico’s tot een minimum beperkt. Op basis van jarenlange ervaring hebben wij een integrale aanpak ontwikkeld. Die begint met de businesscase, het technisch ontwerp en de subsidieaanvraag en omvat ook exploitatie, monitoring, onderhoud en eventueel verwijdering van het systeem. Dankzij deze integrale aanpak bent u ervan verzekerd dat de risico’s op brand en schade worden geminimaliseerd – ook bij koop of lease – zodat u ze goed kunt verzekeren.

Auteur

Gerelateerd nieuws

Ecorus wil ook in MKB en vastgoedsector meters maken
20-11-2020
Als zonne-energieprojecten je corebusiness is, zoals bij Ecorus, kun je een ambitie als ‘the sky is the limit’ bijna letterlijk nemen. …
Het plaatsen van het 35.000ste zonnepaneel van Kennemer Wonen een feit
20-11-2020
Het was de eer aan voormalig directeur-bestuurder Dick Tromp van Kennemer Wonen om het 35.000ste zonnepaneel te plaatsen. …
‘Over 3 jaar heeft elk zonnepark een vorm van energieopslag’
22-06-2020
Naarmate het percentage hernieuwbare energie groeit, krijgen we er steeds meer mee te maken: negatieve elektriciteitsprijzen en drukte op het elektriciteitsnet. De energi…