Eerlijke Zonnestroom
voor iedereen .

Dit jaar (2020) bestaan we 10 jaar. We wilden bijdragen aan het scheppen van een duurzame wereld. Met een zo groot mogelijke impact. Dat kon met de grootschalige uitrol van zonnestroom, zo was onze overtuiging. Daarmee liepen we vooruit op de troepen. Anno 2020 zijn we gelukkig niet meer alleen.

Be good and tell it

Het afgelopen decennium was een ware rollercoaster, voor ons en de sector als geheel. Maar nu heeft de markt een keerpunt bereikt. Dat dreef ons toen. Maar dat drijft ons ook vandaag. En morgen. In de komende 10 jaar willen we 3000 megawattpiek aan zonnestroom realiseren, maar wel vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid.

Be good and tell it, dat is ons motto. Door het transparant tonen van onze waarden, intenties en integriteit willen we nog meer het verschil gaan maken. We willen inspireren en een nieuwe standaard zetten in denken en doen. Ons manifest Eerlijke Zonnestroom Voor Iedereen past in dit streven.

We ontwikkelen alleen agrarische zonneparkprojecten die meerwaarde voor de samenleving opleveren. En we ontwikkelen alleen projecten waarbij de lusten en lasten eerlijk zijn verdeeld. Dit zijn onze uitgangspunten.

We streven daarbij naar een maximale biodiversiteit

We betrekken alle belanghebbenden bij zowel het ontwerp als het proces

We passen onze projecten landschappelijk in met een minimale impact op de omgeving

We streven naar 50% lokaal eigenaarschap en dus winstdeelname voor de omgeving

We verankeren ook de opvattingen over esthetische meerwaarde in het proces