Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de manier waarop Ecorus Energy BV (Ecorus) en de aan haar gelieerde ondernemingen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt. We doen dit om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om onze diensten te verbeteren.

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen door onze website www.ecorus.com te bezoeken . Wij verwerken deze persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier en in overeenstemming met de relevante toepasselijke privacywetgeving.

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld onder punt 12. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2023.

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij binnen onze organisatie verwerken. Dit betreft de persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

Als je meer wilt weten over de wettelijke regels met betrekking tot privacy en het gebruik van persoonsgegevens, bezoek dan de website van het College Bescherming Persoonsgegevens(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 1. Welke persoonlijke gegevens gebruiken we van u?

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Wij gebruiken onder andere de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens (zoals e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers);
 • IP-adres en statistieken over uw gebruik van onze website.

Bovenstaande persoonsgegevens worden niet altijd allemaal door Ecorus verwerkt. Dit is afhankelijk van uw gebruik van onze website, de relatie tussen de partijen en de specifieke dienst die de partijen aan elkaar leveren.

 1. Wie gebruikt mijn persoonlijke gegevens?

Ecorus Energy BV is verantwoordelijk voor de website www.ecorus.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens van Ecorus Energy BV zijn:

 • Ecorus Energy BV
 • Achtseweg Zuid 159 K, Gebouw TQ5,4e verdieping
 • 5651 GW in Eindhoven
 • E-mailadres: info@ecorus.com
 • Telefoonnummer: 085 - 1303623
 • Kamer van Koophandel nummer: 70467102

 

 1. Van wie zijn de persoonlijke gegevens die Ecorus gebruikt?

We verwerken de persoonlijke gegevens van iedereen die onze website heeft bezocht.

 1. Hoe verkrijgt Ecorus deze persoonlijke gegevens?

Wij ontvangen deze informatie van u zodra u onze website bezoekt.

 1. Met welk doel verwerkt Ecorus persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van haar activiteiten verwerkt Ecorus bepaalde persoonsgegevens. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze mogen gebruiken. Dit doel is afhankelijk van onze specifieke relatie met u:

 • Contact met (potentiële) klanten en zakenrelaties;
 • Marketing- en acquisitiedoeleinden;
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Werving en selectie van nieuwe collega's;
 • Gebruik en verbetering van onze website.

 

 1. Op basis waarvan verwerkt Ecorus persoonsgegevens?

Afhankelijk van onze specifieke relatie zijn de volgende rechtsgrondslagen van toepassing op onze verwerking van persoonlijke gegevens:

 • Wij hebben toestemming van u gekregen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken door uw gebruik van deze website;
 • We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook onze verplichting om bepaalde informatie aan de belastingdienst te verstrekken.

 

 1. Met wie deelt Ecorus deze persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden in eerste instantie alleen door ons gebruikt. In sommige gevallen delen we uw persoonlijke gegevens echter met andere partijen. Dit doen we in de volgende situaties:

 • Wanneer we hiertoe verplicht zijn op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het indienen van gegevens bij de belastingdienst;
 • Google Analytics als IT-ondersteunende software om statistische analyses uit te voeren;
 • DealFront als IT-ondersteunende software voor marketingdoeleinden;
 • Recruitee als wervingsondersteunende dienst voor potentiële werknemers.

Als het delen van persoonsgegevens met derden wordt beschouwd als een relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, sluiten we een verwerkersovereenkomst met deze partij.

 1. Hoe worden deze persoonlijke gegevens beveiligd?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. We zorgen er ook voor dat je gegevens alleen worden gebruikt door onze medewerkers die verplicht zijn deze vertrouwelijk te behandelen. Heb je vragen over onze beveiligingsmaatregelen of aanwijzingen dat het om een van bovenstaande praktijken gaat? Neem dan contact met ons op.

 1. Waar slaat Ecorus deze persoonlijke gegevens op?

We verwerken en bewaren je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

 1. Hoe lang bewaart Ecorus deze persoonlijke gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld en zolang we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wilt u meer weten over de opslag van uw specifieke gegevens? Neem dan contact met ons op.

 1. Wat kun je van ons vragen?

U hebt verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten staan hieronder vermeld:

Recht op informatie

We moeten u op een begrijpelijke en duidelijke manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u erover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring gedetailleerd uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we ermee omgaan.

Recht op toegang

U kunt ons vragen om de informatie die wij over u hebben in te zien.

Recht op correctie

U kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit recht is van toepassing op de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u niet langer e-mails van ons wilt ontvangen. Dit geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens? Dan kun je ons vragen om de digitale gegevens die je van ons hebt aan jou over te dragen. Zo kun je deze gegevens desgewenst overdragen aan een andere organisatie.

Recht op beperking

U kunt ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we uw gegevens in bepaalde gevallen alleen mogen opslaan, maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

U kunt ons vragen om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens die naar u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Sommige gegevens moeten we bijvoorbeeld 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

U kunt een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Als je een klacht hebt, lossen we die graag voor je op. Neem hiervoor contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens of, in het uiterste geval, naar de rechter stappen. In dat geval zal de rechtbank Oost-Brabant uw klacht behandelen.

 1. Hoe kan ik contact opnemen met Ecorus of een klacht indienen?

Je kunt je verzoek of klacht sturen naar info@ecorus.com of je kunt telefonisch contact met ons opnemen via 085 - 1303623. Wij zullen je verzoek of klacht binnen 14 dagen behandelen. Als er meerdere verzoeken of klachten zijn of als je verzoek of klacht complex is, kan dit meer tijd in beslag nemen. In dat geval nemen wij contact met u op om uit te leggen hoe uw verzoek of klacht is afgehandeld. Het kan zijn dat we je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen wij u om informatie om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens op u van toepassing zijn.

 1. Welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing op deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn met name te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast is de relevante Nederlandse wetgeving van toepassing op deze privacyverklaring.

 1. Welke cookies gebruikt Ecorus?

We gebruiken cookies op onze website. Dit is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de hardware waarmee u onze website bezoekt. Deze cookies maken het mogelijk om de inhoud van de website te verbeteren en om statistische analyses uit te voeren over uw gebruik van onze website.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies;
 • Analytische cookies;
 • Tracking cookies.

De verwerkte gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor statistische analyse.

 1. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ecorus.com. We helpen je graag verder.

Ontvang vrijblijvend advies op maat

Duurzamer worden willen we allemaal, maar wat is de juiste stap om direct duurzamer te worden? Maak een afspraak met een van onze zonneadviseurs voor advies op maat. Zonder kosten.