Woningstichting Den Helder

zonnestroominstallatie  ●  
NL

Impact maken met zonne-energie

Met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 megawattpiek is het een zonnestroominstallatie waar Woningstichting Den Helder en Ecorus samen impact maakt met zonne-energie. De 100 zonnepanelen vervullen zelfs de energievraag voor meer dan 100 huishoudens (equivalent) én bespaart jaarlijks een CO2 uitstoot van 100 ton (kg).
Woonstichting-Den-Helder-Ecorus
Beheer-en-Onderhoud-Ecorus
Beheer-en-Onderhoud-Ecorus
Beheer-en-Onderhoud-Ecorus
Beheer-en-Onderhoud-Ecorus
Beheer-en-Onderhoud-Ecorus

Wie maken er nog meer impact?