Impact with Solar.
The New Standard.

Hoe kunnen we samen impact maken?

De grootste uitdaging van de eeuw is ons klimaat. In onze droom naar duurzaam is zonne-energie dé oplossing. Overal, makkelijk in te richten en goedkoop. De beste manier om snel impact te maken. Ook in Nederland. Om iedereen te voorzien van groene zonnestroom is slechts 2% van de ruimte nodig. De potentie ligt op daken van woningen, van bedrijven en op een klein deel van ons landbouwgrond. Zonne-energie is de nieuwe standaard. Doet u mee? Dan maken we samen impact. 

Samen impact maken met bedrijfsdaken

Samen impact maken met zonneparken

Samen impact maken met woningen

We ontwikkelen alleen projecten waarbij de lusten en lasten eerlijk zijn verdeeld.

We ontwikkelen projecten met meerwaarde voor de samenleving

We passen onze zonnestroominstallaties landschappelijk in met een minimale impact op de omgeving en maximale biodiversiteit

We streven naar 50% lokaal eigenaarschap en dus winstdeelname voor de omgeving

We betrekken alle belanghebbenden in het ontwerp en in het proces